Chính sách giải quyết khiếu nại

 

Ban quản lý Sàn giao dịch Musk.vn và người cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ liên quan đến các giao dịch tại Sàn giao dịch Musk.vn.

Để thuận lợi cho quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại Ban quản lý Sàn giao dịch quy định Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại như sau:

  • Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Ban quản lý Sàn giao dịch Musk.vn luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Musk.vn và thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thành viên, người mua sản phẩm/dịch vụ khiếu nại về thông tin công ty, hàng hóa/dịch vụ của người bán cho Ban quản lý Sàn giao dịch Musk.vn qua Email: info@musk.vn | Điện Thoại: 0904140007

Bước 2: Bộ phận hỗ trợ trực tuyến của Ban quản lý Sàn giao dịch Musk.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người phản ánh, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quản lý sàn giao dịch Musk.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Ban quản lý sẽ rà soát lại thông tin phản ánh, nếu đúng ban quản lý sẽ có biện pháp gỡ thông tin bài đăng người bán/ nhà cung cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi người mua/sử dụng dịch vụ nhằm mang lại môi trường giao dịch tốt nhất cho khách hàng.

Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty nhận được phản ánh từ phía người dùng.

Musk.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Musk.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Musk.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người cung cấp dịch vụ: Musk.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Musk.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Musk.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.