A. THỎA THUẬN SỬ DỤNG CHUNG

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản chung & Điều kiện trong bản Thỏa thuận này này trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website Musk.vn. 

Bằng việc chấp thuận sử dụng dịch vụ của Musk.vn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Musk.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hotro@musk.com.vn. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và hợp đồng của bạn với Musk.vn thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

 1. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác (“Nội dung”), được bạn (định nghĩa là người có tài khoản sử dụng) chia sẻ công khai và rộng rãi trên diễn đàn hoặc tại các khu vực trên website, dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn.
 2. Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ hoặc mạng lưới của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.
 3. Bạn không được phép tải lên, truyền và phát tán bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, … hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào. Bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. 

C. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MUSK.VN

 1. Musk.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Do đó, Musk.vn không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa hai bên.
 2. Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Musk.vn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này. Hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.
 3. Musk.vn được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web. Cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

D. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC

 1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website Musk.vn đều thuộc về Musk.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho Musk.vn sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. 
 2. Nếu không được sự đồng ý của Musk.vn, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website Musk.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Musk.vn.
 3. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website Musk.vn.

E. THỎA THUẬN BỔ SUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

 1. Musk.vn sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Musk.vn.
 2. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của bạn, bao gồm hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web Musk.vn của bạn. Bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.
 3. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng dịch vụ Musk.vn, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh trên Musk.vn hoặc vi phạm các điều khoản này, Musk.vn có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website Musk.vn.

F. BỒI THƯỜNG

 1. Trong các trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật chúng tôi có thể tham gia tố tụng, khiếu kiện hoặc đàm phán.
 2. Không được có thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra.  Và mọi bồi thường phải được giải quyết nếu chúng tôi không đồng ý bằng văn bản trước đó.

G. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ ĐẢM BẢO

 1. Việc truy cập và sử dụng website Musk.vn do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm, chi phí sử dụng (nếu có) về các thông tin bạn cung cấp trên Musk.vn.
 2. Musk.vn không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn cho bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của Musk.vn.
 3. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin Musk.vn ghi rõ là bảo mật mới được Musk.vn bảo mật.
 4. Bạn đồng ý rằng bản Thỏa thuận sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.