DANH SÁCH DỊCH VỤ

CÁC BƯỚC TẠO TIN ĐĂNG

Đăng ký tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản trên Musk. Hãy nhấn vào nút đăng ký và điền các thông tin của bạn vào để bắt đầu tạo một tài khoản nhé !

Chọn nút tài khoản

Sau khi đăng nhập thành công, chọn nút tài khoản và chọn tiếp đến phần doanh nghiệp để tạo một tin đăng lên Musk.vn

Thêm mới tin đăng

Đến phần doanh nghiệp và chọn thêm mới, tạo tin đăng bằng cách điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp của bạn như hướng dẫn.

Đợi duyệt tin đăng

Sau khi đã hoàn thành các bước tạo tin đăng, bạn chỉ cần đợi một thời gian vì Musk sẽ cố gắng duyệt tin của bạn sớm nhất có thể