Chinh sách bảo mật thông tin

 

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Chính sách bảo mật được cung cấp để giúp bạn hiểu được cách thức Musk.vn thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.1. "Dữ Liệu Cá Nhân"  là thông tin về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.2. Chính sách này xây dựng dựa trên sự chấp thuận của đôi bên. Bằng việc sử dụng các dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn có thể dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào 

1.3. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc thể hiện rõ ở Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Chính sách này được áp dụng cho cả Người cung cấp dịch vụ và Người có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Musk.vn (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ và điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi có sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản người dùng hoặc tài khoản đơn vị cung cấp dịch vụ trên website
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang web. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi
 • Khi bạn thực hiện tương tác hay bấm vào các đường link chính chủ của Musk
 • Khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát lấy ý kiến hay các cuộc thi được tổ chức bởi Musk.vn
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì

4. Phạm vi thu thập dữ liệu

4.1.  Những thông tin mà Musk.vn được phép thu thập của khách hàng.

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Số điện thoại chính xác.
 • Địa chỉ, vị trí chính xác nơi ở của khách hàng.
 • Phương thức thanh toán mà khách hàng đã từng thực hiện.
 • Thông tin về ứng dụng mà khách hàng sử dụng để truy cập tại Musk như: địa chỉ IP, hệ điều hành, số seri,..
 • Hình ảnh/ âm thanh/ video
 • Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác

4.2. Cam kết của bạn khi cung cấp dữ liệu

Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp

Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục "Bạn có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?" dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn.

5. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp  thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Musk.vn

6. Mục đích sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây

 • Khi bạn thực hiện các thao tác tìm kiếm dịch vụ trên trang web của Musk.vn. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu của bạn để phân tích và hiển thị các nhà cung cấp dịch vụ gần nhất.
 • Khi cần phải xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại về đơn đặt dịch vụ.
 • Khi chúng tôi cần nghiên cứu và khảo sát về thị trường. Tuy nhiên, chúng sẽ không được công bố mà chỉ được lấy để phục vụ cho việc thống kê phân tích
 • Muốn quản lý tài khoản của bạn tốt hơn giúp xác minh và nhận diện khách hàng.
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn.
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Musk.vn (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn).
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

7.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2 Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng 

(i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; 

(ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và 

(iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. 

Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

8. Các trường hợp Musk được quyền tiết lộ thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được kiểm soát chặt chẽ và chỉ được công khai khi:

 • Đối với trường hợp khách hàng là người dùng, thông tin về địa chỉ và số điện thoại của khách hàng sẽ được gửi cho phía đối tác hỗ trợ dịch vụ.
 • Đối với trường hợp khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ, các thông tin định danh về đơn vị của khách hàng như: tên công ty, địa chỉ, kinh nghiệm và đánh giá trải nghiệm dịch vụ sẽ được hiển thị công khai với người có nhu cầu sử dụng dịch vụ
 • Khi các đối tác của Musk.vn muốn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện chạy các chương trình tiếp thị. Đảm bảo thông tin sẽ được ẩn danh và chỉ được sử dụng khi bạn và đơn vị của chúng tôi cho phép, cam kết không mang đến bất kỳ phiền toái nào.
 • Khi các bộ phận của chúng tôi cần dùng đến để phục vụ cho các hoạt động như sắp xếp trình lưu trữ đám mây, phục vụ cho các chương trình tiếp thị, cần thông tin cho quá trình xử lý và hỗ trợ,...

9. Quyền lợi khách hàng đối với dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có toàn quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Gọi điện đến số hotline: 0904140007
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@musk.vn